İletişim Danışmanlığı

Ürünleriniz, hizmetleriniz, kurum felsefeniz ve iş yapma biçimlerinizi öne çıkaracak genel iletişim stratejinizi, sizlerle birlikte oluşturuyor, hedeflediğiniz kitleye, tek elden, tutarlı ve etkin şekilde ulaşmanızı sağlıyoruz.

İletişim Danışmanlığı - Taner Özdeş Belirlenen stratejiye uygun olarak;
  • Sizi hedeflediğiniz kitlelerle buluşturacak pazarlama ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerini de kapsayan iletişim kampanyaları tasarlıyor,
  • Yazılı, görsel ve işitsel basın ile sosyal medyada tüm iletişiminizi yönetiyor,
  • İletişim faaliyetlerinize çalışanlarınızı da dâhil edecek iç iletişim kampanyaları ve projeleri tasarlıyor,
  • Hedeflediğiniz kitlelerle sizi bir araya getirecek tüm organizasyon ve etkinlikleri tasarlayarak yönetiyor,
  • Hiç istenmese de kurumunuzu etkileyen veya etkileyebilecek krizleri yönetiyor, kriz oluşturabilecek konuları önceden belirleyerek gereken önlemleri alıyor,
  • Dış dünyada görünen yüzünüzü oluşturan kurumsal kimlik çalışmalarını yürütüyor,
  • Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, sektörel ortamı ve rakiplerinizi sizin için takip ederek, analizler yapıyor,
  • İletişiminizi dolaylı veya doğrudan ilgilendirebilecek tüm konularda çözüm ortağınız olarak çalışıyoruz.
Paylaş